Оголошення Вишнопільської сільської ради "Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності на конкурентних засадах(земельних торгах)"

Оголошення Вишнопільської сільської ради

Продаж права оренди земельної ділянки комунальної власності  на конкурентних засадах(земельних торгах)

1) Організатор земельних торгів - Вишнопільська сільська рада Тальнівського району Черкаської області;

2) Земельна ділянка розташована  в межами населеного пункту села Вишнопіль , Тальнівського району Черкаської області площею 3,9386  га  , кадастровий номер 7124081200:02:001:0337 ;

3)Цільове призначення - для рибогосподарських потреб ,землі водного фонду ;

4) Умови права оренди -  10(десять) років;

5)Умови користування земельною ділянкою- для рибогосподарських потреб,без зміни цільового призначення ;

6)Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 1545633,62грн.

7) Стартову ціну лота  в розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за 1 рік становить: 15456грн.34коп.(П’ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят шість грн.34 коп.) без ПДВ.

8)Крок  торгів - 0,5 відсотка стартової плати  за користування земельної ділянки за 1 рік –( 77,28грн.)

9)Земельні торги відбудуться  03 травня 2019 року  в 13.00 год. за адресою:с.Вишнопіль  Тальнівського району Черкаської області, вул. Соборна, №1

10)Виконавець земельних торгів - ТОВЗемельно-кадастрове бюро20400, Черкаська обл..Тальнівський район, м.Тальне вул..Гагаріна,24а ;

- ліцитатор Косміна Юрій Валерійович тел.роб.0473133401,тел..моб.-0676887435

- ліцитатор Ярошенко Олександр Анатолійович тел.роб.0473133404,тел..моб.-0987231896

11)Розмір реєстраційного внеску = 960,50 (Дев’ятсот шістдесят грн. 50 коп.) без ПДВ. на рахунок ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” р/р 26000621971 в АТ“Райффайзен Банк АВАЛЬ”, МФО 380805, ЄДРПОУ 31563541; призначення платежу:«Реєстраційний внесок для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянкуз кадастровим номером 7124081200:02:001:0337 , площею – 3,9386 га. без ПДВ», поверненню не підлягає згідно пункту 10 статті 135 Земельного Кодексу України.

12)Розмір гарантійного внеску 5% від річної орендної плата – 772,82грн.( Сімсот сімдесят двігрн. 82коп.) без ПДВ на рахунок ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” р/р 26002621968 вАТ“Райффайзен Банк АВАЛЬ”,, МФО 380805, ЄДРПОУ 31563541; призначення платежу:«Гарантійний внесок дляпроведенняземельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди на земельну ділянкуз кадастровим номером 7124081200:02:001:0337, площею – 3,9386 га. без ПДВ»., підлягає  поверненню  згідно пункту 11статті 135 Земельного Кодексу України.

13)З текстом договору, що пропонується укласти на торгах , без визначення особи покупця(орендаря) можна ознайомитися у Виконавця торгів.

14) Переможець земельних торгів зобов'язується:

-Відшкодувати Організатору – Вишнопільській сільській раді Тальнівського району Черкаської області витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону в сумі: 5600,00грн.( П’ятьтисяч шістсот грн. 00 коп.)= 2800,00 (тех..докум. встановлення.меж)+ 2800,00(паспорт водного об’єкта).

-Оплатити Виконавцю земельних торгів витрати - 297,00грн. Двісті дев’яносто сім грн. 00 коп., пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) вартість об’яви в «Рекламі Тальнівщіни та винагороду згідно п.6.ст. 135 Земельного кодексу Українивідповідно до вимог чинного законодавства України, а саме 50% річної плати за користування земельною ділянкою.

15)Додаткова плата за  воду (водний простір)  складає:  1218,05  (одна тисяча двісті вісімнадцять гривень 05 коп.)  гривень в рік.

16)Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгахдо 13,00 год. 30 квітня 2019року Виконавцю торгів за адресою ТОВ“Земельно-кадастрове бюро” : 20400, Черкаська область, м.Тальне вул.Гагаріна ,24а, відповідальна особа – Косміна Юрій Валерійович). Телефон для довідок: роб.-(04731)-33401, моб.- 0676887435 . Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 09.00 год. до 17.00.год., у п'ятницю -  з 09.00. год. до 16.00 год. обідня перерва з 13.00-14.00 год.Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення аукціону з 10год.00хв. до 12год.40хв. 03 травня 2019року за адресою:20443 , Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Вишнопіль, вул.Соборна,1(приміщення сільської ради).