нормативна база

 

                          ВИШНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від  21.09.2015   року  №  57-р

с.Вишнопіль    

 

Про організацію виконання Закону

України "Про очищення влади"

 

 

     Відповідно до Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

 

      1. Взяти до відома, що :

 

1.1.згідно статті 4 Закону України «Про очищення влади» ,  посадовіта службові  особи(крім виборних посад) органу   місцевого самоврядування подають сільському голові  власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону;

 

 1.2. заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки  згідно іззатвердженим  планом проведення перевірок;

 

 1.3. неподання заяви у встановлений строк  є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.

 

1.4. згідно інформації секретаря сільської ради про те, що на виконання вимог пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про очищення влади", на підставі відомостей, наявних в особових справах штатного складу працюючих осіб, встановлено,  що у  сільській  раді та її виконавчих органах не працюють особи, до яких застосовується заборона, зазначена в частині третій статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 цього Закону.

 

      2. Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у Вишнопільській     сільській  раді та її виконавчих органах, що додається.

 

       3. Провести відповідно до Закону України "Про очищення влади" перевірку у  сільській  раді та її виконавчих органах щодо посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") органів місцевого самоврядування, у листопаді  2015 року– червні   2016 року.

 

      4. Проводити перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у  сільській  раді та її виконавчих органах, у строки та на умовах, визначених Порядком, затвердженим цим розпорядженням.

 

      5. Організацію проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у  сільській  раді та її виконавчих органах залишити за сільським головою.

 

     6. Встановити, що :

     6.1. забезпечення проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у  сільській  раді та її виконавчих органах покладається на секретаря сільської ради;

    6.2. перевірці підлягають посадові особи сільської ради : секретар сільської ради, який виконує повноваження секретаря виконкому, спеціаліст- землевпорядник, головний бухгалтер;

 

     7. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно: 


            1) секретаря ради, визначивши  12.11.2015 року днем початку проведення перевірки;


            2) головного бухгалтера сільської ради, визначивши _____________2015 року днем початку проведення перевірки;

 

3) спеціаліста –землевпорядника, визначивши ___________________-року днем початку проведення перевірки. 

 

 

     8. Секретарю сільської ради:

 

    8.1.ознайомити (у письмовій формі – під особистий підпис) до 1 жовтня  2015 року  посадових і службових осіб сільської  ради та її виконавчих органів із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням, згідно з додатком 1;

 

    8.2. ознайомлювати (у письмовій формі – під особистий підпис) осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням;

 

    8.3.  на офіційному веб-сайті сільської  ради створити:

-  розділ "Очищення влади" з відповідною нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані,

- базу персональних сторінок осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах;

 – базу персональних сторінок штатного складу працюючих посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської  ради та її виконавчих органів для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах.

 

     9. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті  сільської  ради.

 

      10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Сільський голова                                                                 Т.Гудзенко                                                                           

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження сільського голови

 

Від  21.09.2015  №57-р

 

                     Порядок

проведення перевірки достовірності відомостей

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою

статті 1 Закону України "Про очищення влади",

у Вишнопільській     сільській  раді та її виконавчих органах

 

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у сільській  раді та її виконавчих органах,  (далі – Порядок) розроблений з метою виконання Закону України "Про очищення влади" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня  2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади".

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської  ради та її виконавчих органів, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі – перевірка).

2. Перевірка проводиться щодо:

1) посадових та службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської ради та її виконавчих органів;

2) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

3. Організація проведення перевірки покладається на сільського  голову, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі – керівник органу).

4. Керівник органу обов’язково враховує положення частини сьомої статті 1 Закону України "Про очищення влади", а саме: заборона, передбачена                       частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади",    не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій–четвертій статті 3 цього Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.

5. Керівник органу відповідальним за проведення перевірки визначає секретаря сільської  ради (далі – відповідальний структурний підрозділ), а також згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає розпорядження про початок проведення перевірки у сільській  раді та її виконавчих органах, в якому встановлює дати початку та завершення проведення перевірки в межах установлених строків.

6. Розпорядження  про початок проведення перевірки у сільській  раді та її виконавчих органах (далі – орган, в якому проводиться перевірка) оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті сільської  ради та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом до відома осіб, які підлягають перевірці (у письмовій формі – під особистий підпис).

7. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк                          з дня початку проведення перевірки у сільській  раді та її виконавчих органах подати до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву (далі – заява) про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.

До заяви особа додає копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

8. Вимога стосовно надання в заяві згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які обіймають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

9. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 7 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

10. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 9 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін’юсту рішення про звільнення особи разом з його копією (сканованою копією у форматі pdf) та відомості про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію застосування такої заборони) за формою згідно з додатком 3 у паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які не пізніш як на третій день з дати надходження вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі – Реєстр).

11. Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади», інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади", та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

12. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в її особовій справі та трудовій книжці, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених пунктами 1–8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади":

1) заборони, яка застосовується до осіб, що обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, Генерального прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, начальника податкової міліції, Голови ДСНС, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;

керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Міндоходів, податкової міліції;

керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, СБУ, МВС, Міндоходів, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах у м. Києві;

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської держадміністрацій, їх перших заступників, заступників, голови райдержадміністрації, районної в м. Києві держадміністрації;

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил, їх першого заступника, заступника;

голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;

2) заборони, яка застосовується до осіб, що:

були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище.

За результатами перевірки відповідальний структурний підрозділ складає довідку за формою згідно з додатком 4.

13. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 12 цього Порядку, керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення такої особи і в той самий день надсилає його копію до Мін’юсту в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) разом з відомостями про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію застосування такої заборони) за формою згідно з додатком 3 у паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які протягом трьох днів з дня їх надходження вносяться до Реєстру.

14. Відомості про особу, яка підлягає перевірці (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону, та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

15. Керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, за формою згідно з додатком 5, до яких додає засвідчені відповідальним структурним підрозділом копії заяви та паспорта громадянина України зазначеної особи, а також копії інших документів, залежно від компетенції органу.

16. До осіб, які були народжені після 1977 року, запити для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону України "Про очищення влади", або відповідно до частини другої пункту 12 цього Порядку, не надсилаються.

17. Запит про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації, поданій особою, яка підлягає перевірці, за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", доходам, отриманим із законних джерел, надсилається до ДФС разом із засвідченою відповідальним структурним підрозділом копією декларації зазначеної особи.

18. ДФС проводить перевірку в порядку, визначеному Мінфіном.

19. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає Мін’юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 6в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf та відповідну інформацію у форматі Microsoft Word), яке не пізніше ніж на п’ятий день з дня його надходження до Мін’юсту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства із зазначенням дня початку проходження перевірки.

Зазначене повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту на період проведення перевірки.

20. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону України "Про очищення влади".

21. Орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-порталі інформацію про початок проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

Зазначене повідомлення та інформація щодо результатів проведення перевірки розміщуються на офіційному веб-сайті сільської ради на період перебування особи, щодо якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у сільській раді та її виконавчих органах.

22. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", ДФС протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту та копії декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.

23. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 22 цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування ДФС під час підготовки висновку про перевірку.

24. Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилає до Мін’юсту копії таких відповідей, інформація з яких у разі застосування до особи, стосовно якої проводиться перевірка, заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", вноситься до Реєстру.

25. Форма висновку ДФС про результати перевірки відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затверджується наказом Мінфіну.

26. Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті.

27. Інформація про особу, стосовно якої проводиться перевірка, яка надійшла від фізичних та юридичних осіб до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, подається ним на розгляд відповідного органу перевірки, про що інформується Мін’юст.

28. Орган перевірки, що отримав інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, зобов’язаний розглянути таку інформацію та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі.

Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей фізичній чи юридичній особі, яка подала інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, інформує про результати розгляду цієї інформації керівника органу, в якому проводиться перевірка та до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

29. У разі коли інформацію не віднесено до відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", перевірку достовірності яких проводять органи перевірки, така інформація надсилається органом, в якому проводиться перевірка, компетентним органам у порядку, встановленому законом.

30. Якщо відповідь/висновок/копія судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган, в якому проводиться перевірка, з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації одноразово звертається із запитом до органів перевірки, які зобов’язані розглянути його та надати відповідь протягом десяти робочих днів.

31. На підставі відповіді/висновку/копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ в одноденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового рішення або з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 7та подає її керівнику органу.

32. Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді (відповідей)/висновку/копії судового рішення розглядає довідку про результати перевірки щодо особи, надсилає у той самий день Мін’юсту в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати перевірки щодо особи, до якої не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", приймає рішення про звільнення особи та у той самий день надсилає Мін’юсту копію згаданого рішення в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) та копію довідки про результати перевірки в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), інформація з яких протягом трьох днів з дня їх надходження вноситься до Реєстру.

Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади", інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону України "Про очищення влади", та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади") не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.

33. Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданій особою за минулий рік декларації, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації особи, що набуте (набуті) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.

34. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, додаються до особової справи особи.

Мін’юст має право доступу до всіх матеріалів перевірки.

35. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової або службової особи (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") у Чернігівській міській раді та її виконавчих органах, (далі – особа, яка претендує на зайняття посади), разом з документами, необхідними для її призначення на відповідну посаду, подає до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.

Неподання особою заяви на умовах, зазначених у пункті 35 цього Порядку, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

36. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, на підставі відомостей, наявних в її особовій справі та трудовій книжці, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", за результатами перевірки складає довідку за формою згідно з додатком 4.

37. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

38. Керівник органу надсилає в день виявлення факту, зазначеного в пункті 37 цього Порядку, до Мін’юсту на його електронну адресу інформацію щодо застосування заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", до особи та відомості про неї (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада, на яку особа претендувала, інформація про критерій, на підставі якого застосовано заборону) за формою згідно з додатком 8 у паперовому та електронному вигляді (у форматі Microsoft Word), які протягом трьох днів з моменту її надходження вносяться до Реєстру.

39. У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1–8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України "Про очищення влади", та з урахуванням результатів спеціальної перевірки, передбаченої статтею 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду.

40. Керівник органу не пізніше ніж на третій день після призначення особи  на відповідну посаду, одночасно надсилає до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 15–17 цього Порядку, запити.

41. Щодо особи, яка призначена на відповідну посаду, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 18–34 цього Порядку.

Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", приймає рішення про звільнення особи.

42. У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі місцевого самоврядування, що припиняється, на посаду до іншого органу місцевого самоврядування, до якого переходять повноваження та функції органу місцевого самоврядування, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 35–41 цього Порядку.

У разі призначення особи на іншу посаду в межах апарату органу місцевого самоврядування перевірка щодо неї не проводиться.

43. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 

 

Сільський голова                                                                           Т.Гудзенк