Перелік комунального майна

ПЕРЕЛІК  КОМУНАЛЬНОГО  МАЙНА  ВИШНОПІЛЬСЬКОЇ

                                      СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1 .Приміщення сільської  ради .

2.Приміщення  СБК

3.Приміщення  дитячого  садочка

4.Автобусна  зупинка- передана в оренду 

Оголошення

           про  конкурс на право оренди об»єкта  комунальної власності-

нежитлового приміщення  автобусної зупинки

 

       Вишнопільська  сільська  рада  оголошує конкурс на право оренди об»єка комунальноївласності – нежилового приміщення автобусної зупинки  за адресою :Черкаська обл. Тальнівський р-н с.Вишнопіль вул.Соборна,б/н, площею  30,4 кв.м.

 

Вартість об'єкта оренди за незалежноюекспертною  оцінкою, виконаною станом на "01.11.2017 року  становить 25850грн.

 

Цільове використання об'єкта оренди - розміщення магазину промислових ( продовольчих) товарів .

 

            Умови конкурсу на право орендиоб»єкта  комунальної власності-

нежитлового приміщення  автобусної зупинки:

 

1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об'єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць  - 387,75_грн. (орендна ставка - 18%).

 

2.Використання об'єкта оренди за цільовим призначенням .

 

3.Дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди.

 

4.Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

 

5.Своєчасне проведення поточного ремонту . Роботи проводити  за згодою органу уповноваженого управляти майном.

 

6.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

7.Об'єкт передається в оренду без права передачі його суборенду.

 

8.Компенсація переможцем конкурсу вартості витрат за виготовлений звіт про незалежну експертну оцінку майна   протягом 15 календарних днів з моменту визнання його переможцем конкурсу.

 

9.Термін дії договору – 2 роки 8 місяців  з подальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов'язків за договором оренди.

 

Конкурс буде проведено 14.12.2017 р.у Вишнопільській  сільській  раді за адресою:Черкаська обл. Тальнівський р-н с.Вишнопіль вул.Соборна ,1 Вишнопільська сільська рада в 1100 год.

Термін прийняття документів на конкурс – до 13.12.2017 року.

 

    Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

   -  заява з запропонованою ціною;

   -копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

   -копії установчих документів;

   -  свідоцтво платника податку або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія);

    -зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу відображаються в бізнес-пропозиції);

 

 
 


                                                              

                                 ВИШНОПІЛЬСЬКА    СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                ХХІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    02.11. 2017 року                с.Вишнопіль                         №  22/7-2

 

Про затвердження звіту про незалежну

оцінку об’єкта комунальної власності –

нежитлового приміщення автобусна зупинка,

що розташована за адресою :  20444, Черкаська область,

Тальнівський район, с.Вишнопіль, вул. Соборна,б/н

 

      Розглянувши переданий, згідно акту прийому – передачі  від01.11.2017року, звіт  про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності – нежитлового приміщення  автобусної  зупинки  , що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20444, Черкаська область, Тальнівський район, с.Вишнопіль, вул. вул. Соборна,б/н ,загальною площею 30,4 кв.м, керуючись пунктами  21, 28  постанови Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р. «Про затвердження методики оцінки майна»,   Порядком  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  05.07.2017 р. № 19/7-10, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

     1.Взяти до відома, що     відповідно до пункту 3 Порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній (експертній) оцінці об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади села, затвердженого рішенням сільської  ради від  05.07.2017 р. № 19/7-10 звіт  про вартість майна затверджується рішенням сільської ради.

 

     2. Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкта комунальної власності –

нежитлового приміщення  автобусна , що   перебуває  на балансі сільської ради, розташованої за адресою :  20444, Черкаська область, Тальнівський район, с.Вишнопіль, вул. Соборна,б/н , загальною площею 30,4 кв.м,  яка проведена станом на 01 липня    2017 року ( додається).

 

     3.Затвердити вартість нерухомого майна, вказаного в п.2 цього рішення в  розмірі  25850  грн.( двадцять п’ять тисяч  вісімсот  п’ятдесят грн.) без ПДВ та вартість 1м2 площі  цього приміщення   в розмірі 850,3 грн. (вісімсот п’ятдесят  грн. 00 коп.) без ПДВ .

 

     4. Строк дії  звіту, затвердженого пунктом 2 цього  рішення , встановлений суб’єктом оціночної діяльності , який  проводив оцінку, терміном в три роки,  відповідно до п.28  Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р.

 

     5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Т.Гудзенко

 

 
 


               ВИШНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              Тальнівського району Черкаської області

                                        ХХІІ сесія сільської ради

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

08 листопада  2017року     с.Вишнопіль                                      № 22/7-3

 

Про оголошення конкурсу на право

оренди об»єкта  комунальної власності-

нежитлового приміщення  автобусної зупинки

 

         Відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  9, 19  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення сільської ради від 02листопада 2017 р. №21/7-4 «ПроПорядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить Вишнопільській    територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілуплати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна», враховуючи рішення сільської ради від 08листопада 2017 року №22/7-2  « Про затвердження звіту про незалежну

оцінку об’єкта комунальної власності – нежитлового приміщення  автобусної зупинки, що розташована за адресою :  20444, Черкаська область,

Тальнівський район, с.Вишнопіль, вул.  Соборна ,  б/н,  Витяг  з Реєстру прав власності на нерухоме майно  від 14.08.2017,   та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

 

     1. Оголосити конкурс  на право оренди об»єкта  комунальної власності-

нежитлового приміщення , із стартовою  орендною платою  , визначеною на підставі Методики розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу  плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням сільської ради від 02 листопада 2017 року №21/7-4 :

 

 

 

 • приміщення автобусної зупинки, що розташоване  за адресою: с.Вишнопіль, вул.Соборна  № б/н,  загальною площею 30,4кв. метри;

-         цільове призначення - для розміщення магазину промислових                        ( продовольчих) товарів;

 •   терміноренди -  2роки 8 місяців;

-         стартова орендна плата за базовий місяць –387,75 грн.  без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка, яка застосовується  – 18%.

 

      2.Доручити провести конкурс   конкурснійкомісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна, утвореній рішенням сільської ради від 01 червня 2017 року № 18/7-14.

 

     3. Секретарю ради повідомлення про оголошення конкурсу розмістити в одній із  районних  газет  та на веб-сайті сільської  ради.

 

    4. Затвердити такі умови конкурсу:

 • Розмірстартової  орендної плати-  387,75грн.  ;
 • ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

 • здійснення певних ремонтних робіт;
 • збереження, створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання прилеглої території;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця  на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

    4.1.Заяви  про участь у конкурсі приймаються протягом 20  днів після оприлюднення повідомлення про конкурсза адресою: с.Вишнопіль  вул. Соборна ,б/н.

 

   4.2. Для участі в конкурсі учасник подає до сільської  ради такі документи (в запечатаному конверті:

 

- заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс;
 
 
 
- пропозиції щодо   виконання   умов   договору,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
 - інформацію про засоби зв'язку з ним; 
 - відомості про претендента: 
     для юридичної особи: 
     - документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи; 
     - копії установчих документів;      - довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство; 
     для фізичної особи: 
     - копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;     -  копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку. 

5. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

 

6.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

7.Об'єкт передається в оренду без права передачі його суборенду.

 

 

Сільський голова                                                                         Т.Гудзенко

 

 

 

 

                                   ВИШНОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХХСЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ                 

                 РІШЕННЯ

 

    19.09.2017 року            с.Вишнопіль                        №20/7-3

 

Про оголошення конкурсу з  відбору

суб»єкта оціночної діяльності

 

            Заслухавши інформацію сільського голови Гудзенко Т.І.  про необхідність проведення експертної оцінкинерухомого  майна  –нежитлового приміщення   зупинки по вул. Соборна,б/н в с.Вишнополі, Тальнівського району,  що відповідно до  витягу з Реєстру речових прав  від 14.08.2017р.  є  комунальною  власністю  територіальної  громади    і  перебуває  на балансі  сільської ради, відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Фонду Держмайна України  від   29.08.2011  N1270, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України   19 вересня 2011 р.   за N1096/19834  «  Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду  державного майна № 659 від 20.05.2013,  на підставі рішення  сільської ради «Про Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю  територіальної громади», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

 ВИРІШИЛА:

 

   1. Оголосити    конкурс з відбору  суб»єкта  оціночної діяльності  для експертної оцінки  нерухомого  майна  –нежитлового приміщення автобусної зупинки  , що знаходиться за адресою  Черкаська область, Тальнівський  район,с.Вишнопіль,  вул. Соборна,б/н загальною площею 42,3 кв.м. що відповідно до витягу з Реєстру речових прав від14.08.2017р.  є комунальною власністю  територіальної громади  для  подальшого   поновлення договору оренди.

 

 2. Провести  конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності в приміщенні сільської ради  о 10.00 год. 27.10.2017р., але не раніше ніж через 20 днів після розміщення інформації про конкурс в друкованих ЗМІ і на web-сторінці сільської  ради

3. Встановити, що :

3.1. Учасники конкурсу подають до сільської ради   документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів.

3.2. До підтвердних документів належать:

- заява на участь у конкурсі за встановленою формою;

-    копії установчих документів учасника конкурсу;  

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково

залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

    4.  Конкурснадокументація має  подаватися   до сільської ради   за адресою: Черкаська обл. Тальнівський р-н с.Вишнопіль  Вишнопільська сільська рада _  (з відміткою «На конкурс»).

    5.  Конкурсна пропозиція претендента подається окремо в запечатаному конверті ( з відміткою «Пропозиція на конкурс») і має містити пропозицію щодо вартості виконаних робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт в календарних днях.

     6.  Конкурсній комісії,  утвореній рішенням  сільської ради  від 01.06.2017р. №  18/7-14 для проведення конкурсу на оренду комунального майна,  здійснити конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,

     7. Голові конкурсної комісії провести засідання комісії  та надати  сільській раді протокол засідання конкурсної комісії не пізніше ніж на третій день після засідання.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Т.Гудзенко

ВИШНОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХІ СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                  РІШЕННЯ

 

 

02.11.2017 року

      с.Вишнопіль

№ 21/7-4

 

 

                           

Про  Порядок проведення конкурсів

на право оренди комунального майна, що належить

Вишнопільській    територіальній громаді та 

затвердження Методики розрахунку,

ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,

форми типового договору оренди комунального майна

 

      У відповідності до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”, частини 6 статті 9 Закону  України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами, з метою упорядкування  питань управління комунальною  власністю  територіальної громади села, врахувавши пропозиції депутатів та відповідної постійної комісії, сільська рада 

 ВИРІШИЛА:

     1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної  громади,  відповідно до закону, здійснює  правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує  усі майнові операції, може  передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська  рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном  територіальної  громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

    2.  Визнати Вишнопільську  сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній  громаді  села.

 

 1. Затвердити:
 2. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Вишнопільській   територіальній  громаді (додаток №1);

    -       Методику розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна (додаток 2)

 • Типовий договір оренди індивідуального визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є комунальною  власністю територіальної  громади села   (додаток №3);

 

       4. Визнати таким, що втратило чинність рішення  сільської ради «Про  Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Методики розрахунку, ставки орендної плати , форми типового договору оренди комунального майна»

      5. Взяти до відома, що дане рішення  набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому  ЗМІ та на офіційному веб-сайті сільської ради.

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування , бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

       Сільський   голова                                                          Т.Гудзенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                              Додаток № 1   

                                                                                      до рішення  сесії  7 скликання 

                                                                                      №21/7-4 від 02.11.2017р.

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Вишнопільській    територіальній  громаді 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуваннямпостанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,   з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна, що належить  територіальній  громаді села.

1.2. Цей Порядок  визначає організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна, що належить   територіальній громаді  села,  а саме порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди комунального майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам, майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо подальшого використання майна

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

 • незалежна (експертна) оцінка   майна;
 • правовстановлюючий документ про право власності на комунальне майно.

2.4.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

 

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-            сільська рада  щодо комунального майна, яке належить  територіальній громаді  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна,  яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі,

 

 

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.
          Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

 

 

                                    У. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна, що належить  територіальній громаді села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді  орендодавця та за заявою орендаря шляхом продовження терміну дії  договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики,   з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

     5.2. Рішенням  сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

 

     5.3.Підготовку документів для проведення Конкурсу на оренду майна, яке надається в оренду вперше,   здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

      5.4. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

      5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

 

                    У1. Ініціатива ( пропозиція) щодо оренди майна

 

       6.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями  ;

 

-   від    сільської ради.

 

 

                  УП. Умови конкурсу

 

7.1.Умовами конкурсу є :

 • розмір орендної плати;
 • ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 • дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

 • здійснення певних ремонтних робіт;
 • виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 • збереження, створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • дотримання умов належного утримання прилеглої території;
 • компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

7.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається  за Методикою  розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу     плати за оренду комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

 

 7.3.  Оголошення про конкурс публікується за рішенням орендодавця у місцевій пресі та на сайті сільської ради не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:

-     інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження,  наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді); -     умови конкурсу; -     дата, час і місце проведення конкурсу; -     кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу); -    перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі. 

          Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

            7.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

 

- заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.    Якщо  претендент  вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу,  після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 
 - пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
 - інформацію про засоби зв'язку з ним; 
 - відомості про претендента: 
     для юридичної особи: 
     - документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи; 
     - копії установчих документів;        - копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік; 
     - довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство; 
     для фізичної особи: 
     - копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;     -  копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку. 

 

 

УШ. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого комунального майна

 

           

      8.1. Умови та термін проведення конкурсу визначає своїм рішенням Орендодавець.

      8.2. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням  сільської ради.

      8.3. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

       8.4.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

      8.5. Основними завданнями та функціями комісії є :

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю;

- проведення конкурсу  з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону.

      8.6. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

      8.7. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      8.8. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

     8.9. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

 • про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
 • яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

    8.10. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

    8.11. Конкурс проводиться  в один етап, з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. 

 

 

                       Х1. Процедура проведення конкурсу

 

     9.1. Конкурс проводиться за ініціативою власника майна   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

    9.2. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     9.3. У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

     9.4. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються Орендодавцем на підставі даних незалежної експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна.

     9.5. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може
бути  меншим  ніж  1  відсоток найбільшого розміру орендної плати,
запропонованої учасниками в  конкурсних  пропозиціях.  Якщо  після
того,  як  голова  комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від
учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого
розміру   орендної  плати,  голова  комісії  оголошує  "Вирішено",
називає  номер  учасника,  який  запропонував  найбільший   розмір
орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники
підписують бланк про відсутність пропозицій.

     9.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

     9.7.  Після  закінчення  засідання  комісії,  на   якому   було
визначено   переможця  конкурсу,  складається  протокол,  у  якому
зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата;
пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);
результати конкурсу.  Протокол не пізніше наступного робочого  дня
після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які
брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

      9.8. За  результатами  конкурсу  Орендодавець  приймає рішення про передачу об’єкта в оренду та укладає договір оренди.

      До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

 

Х. Порядок оголошення конкурсу на оренду майна   за ініціативою фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями 

10.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву.

Разом із заявою про оренду нерухомого майна (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

        Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

 

10.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

 • надання дозволу на  оренду комунального майна   ;
 • мотивовану відмову.

Дозвіл на  оренду комунального майна  оформляється у вигляді рішення сільської   ради .

10.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду комунального майна розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

10.4 Протягом 20 робочих днів після дня оприлюднення  оголошення,  орендодавець приймає заяви  на оренду відповідного майна.

10.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядчим документом затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець проводить  конкурс на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавця  майна, що належить  територіальній громаді  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з  документами, зазначеними у п.6.1. даного Порядку.

10.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється за процедурою відповідно до розділів УШ, 1Х цього Порядку.

Х1. Порядок обліку,     укладених договорів оренди комунального  майна, що належить територіальній  громаді

11.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого комунального майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

11.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

11.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан використання коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

 

Секретар ради                                                             Л.Жарун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Додаток № 3   до рішення

сесії 7 скликання

№21/7-4 від 02.11.2017р.

 

                                    ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності

територіальної громади

 

с.Вишнопіль            № ______         „ ___ ”  _____________  20 __ р

 

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    __________________________________________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                             (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення  ____________________ (надалі - Майно), площею ______кв.м.                                       (повна назва)     

розміщене за адресою:______________________________________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки за Методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України і становить за експертною оцінкою без ПДВ ____________грн.з ПДВ __________ грн.

Майно передається в оренду з метою _____________________________________________________________.

1.2. Межі орендованого майна визначаються план – схемою згідно з Додатком №4.

1.3. Орендодавець гарантує, що на дату підписання Договору орендоване майно не є предметом судового спору між Орендодавцем та будь якими третіми особами, не знаходиться під арештом, не передано в оренду третім особам, не є забезпеченням будь яких зобов’язань Орендодавця, у тому числі не є предметом застави чи сервітуту, не обтяжено ніяким іншим чином.

1.4. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.
 
          2. Умови передачі орендованого майна Орендарю 
     2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у  Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Майна. 
     2.2. Передача  Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.  Власником Майна залишається територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 
     2.3. Передача   Майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  у  звіті  про  незалежну  оцінку  /  в  акті   оцінки, складеному за Методикою оцінки /. 
     2.4. Обов'язок   щодо  складання  акта  приймання-передавання покладається на Орендодавця. 
                         3. Орендна плата 
     3.1.  Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати  за  комунальне  майно  та  пропорції  її  розподілу, затвердженої  рішенням сільської ради  і  становить  без   ПДВ   за   базовий    місяць з розрахунку _________ 20__ р. _______ грн.                                    (місяць) 
     У разі якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  комунального   майна,  цей  пункт викладається в такій редакції:
     "3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди комунального  майна  і  становить  без  ПДВ  за  базовий місяць розрахунку _____________ 20___ р._________ грн.".                                        (місяць) 
     3.2. Нарахування  ПДВ  на  суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 
     3.3. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом  коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції  за  наступний  місяць. 
Оперативна інформація про індекси інфляції,   розраховані   Державною  службою  статистики  України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України. 
     3.4. У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 
     3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 
     3.6. Орендна  плата  перераховується до місцевого  бюджету щомісяця  не пізніше   15  числа  місяця  відповідно  до  пропорцій  розподілу, установлених Методикою   і  чинних  на  кінець періоду, за який здійснюється платіж. 
     3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  підлягає  індексації   і   стягується   до   бюджету   відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені  в розмірі 120 %  облікової ставки НБУ на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний   день прострочення, уключаючи день оплати. 
     3.8. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі  50  % від суми заборгованості. 
     3.9.  Надміру  сплачена  сума  орендної плати, що надійшла до бюджету,   підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.  Для забезпечення  повернення  зазначених  коштів   сторони   керуються вимогами   Порядку   повернення   коштів,  помилково  або  надміру зарахованих до  державного  та  місцевих  бюджетів,  затвердженого наказом Державного  казначейства  України  від 10 грудня 2002 року N  226  (у  редакції наказу Державного казначейства України від 29 травня  2008  року N 181 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  25 грудня 2002 року за N 1000/7288, та постанови Кабінету Міністрів  України  від  16  лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення  обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами). 
 

     3.10.   Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати  орендної  плати забезпечуються у вигляді  завдатку  у  розмірі,  не  меншому,  ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.
     Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк. 
     3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує   орендну   плату   до   дня  повернення  Майна  за  актом приймання-передавання  включно.  Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до місцевого  бюджету . 
            4. Використання амортизаційних відрахувань                  і відновлення орендованого Майна 
     4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване   Майно   нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
     У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:
     "4.1. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів". 
     4.2. Поліпшення  орендованого  Майна,  здійснені  за  рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади. 
     4.3. Відновлення  орендованого  Майна  здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору. 
     4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення  поліпшень Орендар подає заяву .
 
                      5. Обов'язки Орендаря 
     Орендар зобов'язується: 
     5.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору. 
     У разі оренди будівлі або споруди: 
     5.2. За   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди. 
     5.3. Протягом  місяця  після   підписання   Договору   внести завдаток,  передбачений  цим  Договором.  Завдаток  стягується  до місцевого   бюджету .  Після  закінчення основного  строку  Договору  оренди   здійснюється   перерахування орендної  плати  за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного  Орендарем  завдатку.   У   разі   порушення   Орендарем зобов'язання   зі  сплати  орендної  плати  він  має  відшкодувати місцевому  бюджету  збитки в сумі,  на яку вони перевищують  розмір завдатку.  Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою  Сторін  сума  сплачених  орендних  платежів  і завдатку   перевищить  передбачені  Договором  платежі  за  період фактичної оренди,  то це перевищення розглядається як  зайва  сума орендної плати (див. п. 3.9 цього Договору). 
     5.4.  Своєчасно  і  у повному обсязі сплачувати орендну плату до  місцевого   бюджету     (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди). 
     5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 
     5.6. Забезпечити Орендодавцю  і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору. 
     5.7. У разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних ситуацій,  пов'язаних  з  природною  стихією:  ураган,  землетрус, великий снігопад,  ожеледиця тощо,  надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків. 
     5.8. Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
     У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.
 
 
     У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:
     "5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення                        (період)
невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит". 
     5.10. Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за висновком    про    вартість    /    актом   оцінки   на   користь
_________________________________________________________________,    (Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу) або Орендаря) 
який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим. 
     5.11.    На    вимогу    Орендодавця    проводити    звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння. 
     5.12. У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві або підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря. 
     5.13. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна.  Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю. 
     5.14. Нести    відповідальність    за    дотримання    правил експлуатації інженерних мереж,  пожежної  безпеки  і  санітарії  в приміщеннях згідно із законодавством. 
     5.15. У  разі  зміни рахунку,  назви підприємства,  телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 
     5.16. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 
 
 

                        6. Права Орендаря 
     Орендар має право: 
     6.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.
     У разі оренди  групи  інвентарних  об'єктів  до  Договору  за згодою Сторін може бути включений пункт 6.2 такого змісту:
     "6.2. За згодою Орендодавця продавати,  обмінювати, позичати, іншим  чином розпоряджатися матеріальними цінностями,  які входять до складу орендованого Майна,  за умови,  що це не  порушує  інших положень цього Договору.
     Матеріальні цінності і кошти,  отримані від цих  операцій,  є власністю  Орендодавця  і використовуються у порядку,  визначеному чинним законодавством". 
     6.3. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до державного бюджету. 
     6.4. За  згодою Орендодавця проводити заміну,  реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості. 
     6.5. Ініціювати       списання       орендованого       Майна Балансоутримувачем. 
     6.6. Самостійно розподіляти  доходи,  отримані  в  результаті використання   орендованого  Майна,  створювати  спеціальні  фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо). 
                     7. Обов'язки Орендодавця 
     Орендодавець зобов'язується: 
     7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим  Договором за актом приймання-передавання майна,  який підписується одночасно з цим Договором,  а в разі оренди нерухомого  Майна  на  строк  не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору. 
     7.2. Не    вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали   Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору. 
     7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем. 
     7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
     Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна. 
     7.5. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень. 
                       8. Права Орендодавця 
     Орендодавець має право: 
     8.1.  Контролювати  з  можливим  залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за  Договором,  і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування. 
     8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану  орендованого Майна  внаслідок  невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 
     8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом  візуального обстеження зі складанням акта обстеження. 
              9. Відповідальність і вирішення спорів                            за Договором 
     9.1. За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України. 
     9.2. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне  Майно. 
     9.3. Спори,  які  виникають  за цим Договором або в зв'язку з ним,  не  вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку. 
                 10. Строк чинності, умови зміни                       та припинення Договору 
     10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 200__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно. 
     10.2. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках,  коли після  його укладення   законодавством   установлено  правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 
     10.3. Зміни  до  умов  цього  Договору  або  його  розірвання допускаються за взаємної  згоди  Сторін.  Зміни,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. 
     10.4. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковим договором,  який  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  органу,  уповноваженого   управляти   об'єктом оренди. 
     10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 
     10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
     закінчення строку, на який його було укладено;
     приватизації орендованого майна Орендарем;
     загибелі орендованого Майна;
     достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
     банкрутства Орендаря;
     ліквідації Орендаря - юридичної особи;
     у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа). 
     10.7. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця. 
     10.8. Вартість  невід'ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації. 
     10.9. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем
___________________________________. (Орендодавцю або Балансоутримувачу)
     У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження. 
     10.10. Майно              вважається               поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок     щодо      складання      акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря. 
     10.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення. 
     10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
     10.13. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря. 
             11. Платіжні та поштові реквізити Сторін 
 Орендодавець ____________________________________________________
              ____________________________________________________ 
 Орендар      ____________________________________________________
              ____________________________________________________ 
                           12. Додатки 
     Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною. До цього Договору додаються:
     розрахунок орендної плати;
     звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;
     акт приймання-передавання орендованого Майна;
     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки). 

 

 

Орендодавець:

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________ 

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                                         (підпис)                                    

Орендар: 

 

 

 

 

 

МП.

 

Повна назва підприємства, організації, установи

відповідно до реєстрації

____________________________________________

Код ________________________________________

Адреса: індекс,_______________________________

Банківські реквізити___________________________

Телефон_____________________________________

Посада______________________________________

ПІБ ________________________________   _______

                                                                            ( підпис)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  сесії 7 скликання

№21/7-4 від 02.11.2017р.

                                              Методика

розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу

            плати за оренду комунального майна(далі-Методика)

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями,, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння і використання плати за оренду  нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, не житлові приміщення тощо),  територіальної громади   сільської ради.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

 

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах розмір орендної плати визначається по результатам проведення конкурсу.

 

3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного  або місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково – дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

 

4. Крім орендної плати орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

 

-                          утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивіз сміття, телефонний зв’язок та ін.) та відшкодовують податки та платежі в своїй частині;

 

-                          роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки та платежі в своїй частині.

 

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-,  газо- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 

 6.Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси  визначається за формулою:

Опл

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів , визначена згідно з додатком 1до цієї Методики.

 

7. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл

=

Вп х Сор 
________________________, 
100

 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2до цієї Методики.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

 

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна)  встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 % вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою.

 

9.Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл 
________________ 
12

х Ід.о. х Ім,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної  оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

10. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

12. Орендна плата вноситься  Орендарем на рахунок Орендодавця,  не пізніше 10 числа кожного місяця за попередній місяць.

 

13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

      В період погодженого з орендодавцем терміну проведення орендарем ремонту нерухомого майна, коли його неможливо використовувати за призначенням, орендна плата орендодавцем не нараховується. Зазначений термін визначається орендодавцем за наданою орендарем проектно-кошторисною документацією на проведення ремонту.

 

14. Передача частини орендованої площі в суборенду здійснюється за згодою орендодавця. Якщо при передачі майна в оренду, орендареві надаються пільги, а суборендар за видом діяльності пільгами не користується, плата за суборенду  нараховується без урахування пільг орендаря.

 

15. Орендна плата в розмірі 100 % спрямовується на спеціальний рахунок   сільської ради і використовується на :

 

–утримання і ремонт будинків та іншого майна територіальної громади у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради;

- придбання оргтехніки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради ;

- господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки у відсотковому відношенні згідно потреби сільської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                           Л.Жарун

 

 
 


                                 ВИШНОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХУІІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

      01 червня  2017 року               с.Вишнопіль                      №18/7-14

 

 

 

 Про утворення   конкурсної комісії

 з проведення конкурсів на право оренди

 комунального майна 

 

   Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна» із  змінами і доповненнями, Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради з метою належного проведення  конкурсу на право оренди комунального майна, враховуючи пропозиції депутатів, сільська рада ВИРІШИЛА :

 

    1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсів на право оренди комунального майна та затвердити її у складі :

 

Голова комісії:  Войченко Л.В.-  голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

Заступник голови : Дульська М.П.- голова постійної комісії з питаньагропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення:

Секретар  комісії : Жарун Л.В.- секретар ради

Члени комісії:    Мицик Я.П.-  депутат сільської ради

                            Кравченко Л.В. -  депутат сільської ради

                            Проценко Л.С. - головний бухгалтер

    2.Комісії, утвореній згідно пункту 1 цього рішення, проводити свою діяльність згідно Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить  територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради.

    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову.

 

Сільський голова                                                                       Т.Гудзенко                   

ВИШНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

               Тальнівського району Черкаської області

                                        ХХУсесія сільської ради

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

  21.12.2017року    с.Вишнопіль                                   № 25/7-15

 

Про передачу в оренду об»єкта  комунальної власності-

нежитлового приміщення  автобусної зупинки

 

 

         Відповідно до частини 5 статті   60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення сільської ради від 02 листопада 2017 року № 21/7-4 «Про Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить Вишнопільській    територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілуплати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна», враховуючи Звіт про незалежну експертну оцінку об’єкта нерухомого майна , рішення сільської ради від08.11.2017 № 22/7-3 «Про оголошення конкурсу на право оренди об»єкта комунального майна», протокол №1 від 13,2,2017 р. засідання комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади,  забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 

   1. Передати  в орендуприміщення автобусної зупинки, об»єкт  комунальної власності-нежитлове приміщення  автобусної зупинки, що розміщене за адресою: с.Вишнопіль , вул.Соборна ,  б/н,  загальною площею 30,4кв. метри, терміном на 2 роки 8 місяців , з  орендною платою 387,75грн., за умови розміщення в приміщенні магазину промислових ( продовольчих ) товарів .

 

     2. В договорі  оренди нерухомого майна, передбачити :

 

-використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ;

-дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди;

-утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані;

-своєчасне проведення поточного ремонту .

 

    3. Бобр Л.І.як фізична особа –підприємець  має укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

     4.Уповноважити сільського голову Гудзенко Т.І.  підписати  договір оренди  нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села -  приміщення автобусної зупинки на умовах, визначених цим рішенням.

     5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, планування та фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Т.Гудзенко

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1

засідання конкурсної  комісії з проведення конкурсуна право оренди комунального майна  територіальної громади с.Вишнопіль

 

«13« грудня  2017 р.                                                                     с.Вишнопіль

 

Засідання розпочалось о 9.00 год.

Засідання закінчилось о 10.00 год.

 

ПРИСУТНІ:

 

Голова комісії:  Войченко Л.В.-  голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

Заступник голови : Дульська М.П.- голова постійної комісії з питаньагропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення:

Секретар  комісії : Жарун Л.В.- секретар ради

Члени комісії:    Мицик Я.П.-  депутат сільської ради

                            Кравченко Л.В. -  депутат сільської ради

                            Проценко Л.С. - головний бухгалтер

 

 Голова комісії Войченко Л.В.-  запропонувала порядок денний засідання комісії :

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про розгляд конкурсної документації, поданої претендентом      на оренду об»єкта  комунальної власності- нежитлового приміщення  автобусної зупинки за адресою: с.Вишнопіль , вул.Соборна б/нзагальною площею 30,4кв та допущення його до участі у конкурсі.

Інформує голова комісії Войченко Л.В.-  .

 

2. Розгляд конкурсної пропозиції поданої претендентом на оренду об»єкта  комунальної власності- нежитлового приміщення  автобусної зупинки за адресою: с.Вишнопіль , вул.Соборна б/н.

Інформує голова комісії Войченко Л.В.

 

Голосували:

За – одноголосно

Проти – немає

Утримались – немає

 

Комісія приступила до обговорення питань  порядку денного.

 

1. Слухали питання порядку денного: Відповідно до рішення сільської ради від 08.11.2017р.№ 22/7-3  оголошено про проведення конкурсу з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села -  нежитлового приміщення  автобусної зупинки. Оголошення опубліковане в газеті «Тальнівщина » від 16.11.2017 р..  Розгляд конкурсної документації, поданої   до сільської  ради засвідчив, що  _________ року подано конкурсну документацію одним  претендентом –ПП Бобр Л.І..  Інших претендентів не має.

      Відповідно пункту 5.5 Порядку  проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить Вишнопільській   територіальній  громаді, затвердженого рішенням сільської ради від  02.11.2017 р.№ 21/7-4, у разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

      У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

       Тому, запропоновано конкурс не проводити, а вивчити конкурсну документацію, подану Бобр Л.І. на предмет відповідності її умовам конкурсу.

 

Вирішили : 1. В зв’язку з тим, що надійшла  одна конкурсна документація від  ПП  Бобр Л.І._, конкурс  з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села – приміщення автобусної зупинки   не проводити.

 

        Голосували:

За – одноголосно

Проти –немає

Утримались – немає

 

( Рішення прийнято)

 

 

2. Слухали питання порядку денного : Розгляд конкурсної пропозиції, поданої   ПП «Бобр Л.І.» з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села – приміщення автобусної зупинки .

   Конкурсна пропозиція ПП «Бобр Л.І.»,  подана у запечатаному  конверті і має  пропозиції щодо суми орендної плати,  цільового використання, тощо   об»єкта оренди відповідно до оголошених умов конкурсу.

 

 

Вирішили : 1. В зв’язку з тим, що конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу, запропонувати Вишнопільській  сільській раді прийняти рішення про передачу в орендуПП «Бобр Л.І.»  нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села – приміщення автобусної зупинки  за адресою: с.Вишнопіль , вул.Соборна б/н загальною площею 30.4 кв. метри за умови розміщення в приміщенні магазину просивлових ( продовольчих) товарів  ,  терміном на 2 роки 8 місяців , з  орендною платою387,75грн, без врахування ПДВ та   індексу інфляції.

 

2. При передачі в  оренду нерухомого майна, передбачити :

-Використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ;

 

- Дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди;

 

- Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані;

 

- Своєчасне проведення поточного ремонту ;

 

-Об'єкт передається в оренду без права передачі його суборенду;

 

 

        Голосували:

За – одноголосно

Проти –немає

Утримались – немає

 

( Рішення прийнято)

 

 

 

 

Голова комісії:  Войченко Л.В.-  голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів____________________

Заступник голови : Дульська М.П.- голова постійної комісії з питаньагропромислового комплексу, земельних ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення_________________

Секретар  комісії : Жарун Л.В.- секретар ради _______________

Члени комісії:  Проценко Л.С. - головний бухгалтер ____________

                            Мицик Я.П.-  депутат сільської ради_____________

                            Кравченко Л.В. -  депутат сільської ради___________