Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

 

 

                                          Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на  2019 рік»


1. Вид та назва регуляторного акта.
Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на  2019рік»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:
-визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
-встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
-встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
-збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
-здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 12.05.2018року по 15.05.2018року

 

5. Тип відстеження – базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори. 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- динаміка кількості платників місцевих податків та зборів;
- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до сільського бюджету;
-рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

тис.грн.

 

Податки та збори

  Фактичні надходження 2017року

Прогнозні надходження   2018року

Збільшення (+) або зменшення (-)

 

Місцеві податки і збори, в т.ч.

 

 

+

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

 

+

Транспортний податок

 

 

+

 Єдиний податок для 1-П груп

 

 

+

Туристичний збір

 

 

 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:
- поповнення доходної частини  бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;
- збільшення суспільних благ у селі .

 

 

 

Сільський голова                                    Т.І.Гудзенко