Рішення "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати та розміру орендної плати на 2017 рік"

  ВИШНОПІЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ІХ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    05.07. 2016 року                  с.Вишнопіль                                № 9/7-2

   

 

Про  встановлення   ставокземельного

податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2017 рік

 

           Керуючись  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, підпунктів 12.3.2., 12.3.4. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, внесеними  Законом України № 654-VIII від 17.07.2015,  технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затвердженою рішенням сільської ради від  23.05.2013 р.№ 24/6-8, яке оприлюднене згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,   врахувавши аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 

     1. Встановити на 2017 рік   ставки  податку по  с.Вишнопіль          за земельні ділянки , нормативну грошову оцінку яких проведено,  за  один гектар землі   у таких розмірах  (у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки) :

 

1.1  для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1,  в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41е    42311х 0,1%  = 42,31

49е    32756  х 0,1 % = 32,76

50е    24568  х 0,1 % = 24,57

51е    19790  х 0,1 % =19,79

53е    44358  х 0,1 % =  44,36

55е    37534  х 0,1 % = 37,53

56е    28663  х 0,1 % =  28,66

57 е    22521  х 0,1 % = 22,52

141   6824 х 0,1% = 6,82

209е    46406 х 0,1 % =  46,40

210е   35487  х 0,1 % = 35,48

сіножаті                        

41е  8306   х 0,1%  = 8,31

49е    6565  х 0,1 % = 6,56

50е    4288 х 0,1 % = 4,29

51е    3350  х 0,1 % =  3,35

53е    8709  х 0,1 % = 8,71

55е    7369  х 0,1 % = 7,37

56е    4823  х 0,1 % = 4,82

57е    3751  х 0,1 % = 3,75

141   1206  х 0,1 % = 1,21

209 е  9646  х 0,1 % = 9,65

210 е  7502 х 0,1 %= 7,50

 

пасовища

41е    7399  х 0,1%  = 7,40

49е    5728  х 0,1 % = 5,73

50 е    3581 х 0,1 % = 3,58

51е    2864  х 0,1 % = 2,86

53е    7758  х 0,1 % = 7,56

55е    6563  х 0,1 % = 6,56

56е    4057  х 0,1 % =  4,06

57е    3341  х 0,1 % = 3,34

141   1193х 0,1 % = 1,19

209 е  8473х 0,1 % = 8,47

210 е  6563 х 0,1 %= 6,56

 

    1.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03,  в тому числі по агрогрупах :  

41е    36686  х 0,03%  = 11,01

49е    28754  х 0,03% = 8,63

50е    17848 х 0,03% = 5,35

51е    12889  х 0,03 % = 3,87

53е    29249х 0,03% = 8,77

55е    24787  х 0,03% = 7,44

56е    18342  х 0,03% =  5,50

57е    14376  х 0,03% = 4,31

141    496  х 0,03% = 0,15

209 е  33711  х 0,03% = 10,11

210 е  20326 х 0,03 %= 6,10

 

    1.3  за  землі  комерційного  призначення   :

37,35 кв. -104,51 х 1%  х 10000   = 10451,00 грн/га

 

     1.4.   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

12, 55 кв. – 15,43  х1 % х 25 % х 10000 = 385,71грн /га

28 кв. – 17,18 х 1% х 25% х 10000 = 429,56 грн/га

27 кв. – 18,08 х 1% х 25% х 10000 = 452,00 грн/га

56, 57 кв. – 12,42 х 1% х 25% х 10000 = 310,50 грн/га    

 

     1.5.  за  землі  громадського призначення :

38,96х 1 % х 10000 = 3896,00

23,55х 1 % х 10000 = 2355,40

22,32 х 1% х 10000 = 2232,00

 

     1.6.  за  землі  житлової  забудови  :

20,28, 43  кв.                             34,36х 1% х 3 % х 10000 = 103,09

21,22,30-33  кв.                        31,88х 1% х 3 % х 10000 = 100,94

23-25   кв.                                 33,65х 1% х 3 % х 10000 = 95,70

27,42    кв.                               36,14х 1% х 3 % х 10000 = 108,41

29   кв.                                    32,59   х 1% х 3 % х 10000 = 97,77

10  кв.                                    29,26х 1% х 3 % х 10000 = 87,78

4,9,46,52кв.                        28,62х 1% х 3 % х 10000 =  85,85

35,41   кв.                           38,96х 1% х 3 % х 10000 =  116,89

34,38 кв.                            41,09х 1% х 3 % х 10000 = 123,28

1-3,5,7,8,18,19,14-16,50,53  кв.      30,21х 1% х 3 % х 10000 = 90,64

6,11-13,55   кв.                 30,86х 1% х 3 % х 10000 = 92,57

17,31,47,49,51,53кв.       31,81х 1% х 3 % х 10000 = 95,41

26,39   кв.                        35,42х 1% х 3 % х 10000 = 106,26

36кв.                              35,78х 1% х 3 % х 10000 = 107,33

37кв.                              41,79х 1% х 3 % х 10000 = 125,37

40 кв.                           37,19 х 1% х 3% х 10000 = 111,57

48 кв.                          33,40 х 1% х 3% х 10000 = 100,20

54 кв.                         32,45 х 1% х 3% х 10000 = 97,34

 

 

    1.7. за  землі  транспорту:

8,38х 1 % х 10000 = 838,00

 

    1.8. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.9.за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, у розмірі 0,15 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

    1.10. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах),  а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки,  надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     1.11. за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

 

     2.  . Встановити на 2017 рік   ставки  податку  за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

 

     2.1. за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями (спорудами), у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.2.. за земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту ,  залізничного транспорту,  за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення),  у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

      2.3.. За земельні ділянки на землях водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 3відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами, прийнятими в січні-лютому   2017року.

 

    4. Відповідно до норми   п.274.2. ст..274 ПКУ , встановити  на 2017 рік ставку податку  у розмірі  3  відсотки  від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

   5. Взяти до відома ,  що :

   5.1.платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

 

   5.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

 

   5.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

 

   5.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

 

   5.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

 

     5.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

 

     5.7. податковимперіодом  для плати за землю є календарний рік.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

    5.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

 

    5.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

 

    5.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    5.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 

    5.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

 

     6. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку :

                                                                                                                             

    6.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

   

     7. Розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     8.Розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки за 1 м2 земель населеного пункту сільської ради.

 

     9.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )   встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем,  але річна сума платежу не  може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

     10.Секретарю сільської ради  офіційно оприлюднити  це  рішення та аналіз його  регуляторного впливу в друкованих засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний  строк після його прийняття та підписання.

 

    При цьому врахувати, що згідно пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

    В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом..

 

    11. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

 

     12. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року. 

 

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                      Т.Гудзенко