Про звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році

 
 


                                                        

                                 ВИШНОПІЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                ХХІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

  02.11. 2017 року                с.Вишнопіль                      №  21/7-9

   

 Про звіт сільського голови

 щодо здійснення державної

 регуляторної політики в 2017 році

 

        На виконання статті 38  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо заслуховування щорічного   звіту   сільського голови  про  здійснення  державної  регуляторної політики та оприлюднення його в ЗМІ, , відповідно до п.п.9  ч.1. статті 26,  статей 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції відповідальної постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики в 2017 році взяти до відома (додається).

    2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

    3. Доручити секретарю ради оприлюднити  звіт сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики   сільською радою в 2017 році  в одному з районних друкованих ЗМІ.

    4.Конроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову та на комісію з питаньпланування,  бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

  Сільський голова                                               Т.Гудзенко                         

 

                                                       Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
проекту рішення сільської  ради “Про  встановлення ставок земельного податку,
 пільг з його  сплати та      розміру орендної платина 2017 рік »

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Проект рішення сільської  ради “Провстановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної платина 2017 рік»

 

 2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Виконавчий комітет сільської ради


3. Цілі прийняття акта
— забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України до відповідно внесених змін ;
— встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні земельних ділянок ;
— отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету;
— відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на земельні ділянки;
— рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта очікується на рівні 100% за рахунок його оприлюднення шляхом розміщення в одному з районних ЗМІ та  в мережі Інтернет на офіційному сайті сільської  ради
Запропонований нормативно — правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме; доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності із врахуванням громадської думки.


4. Строк виконання заходів з відстеження:
20.04.2016- 21.05.2016 року


5. Тип відстеження:
Базове відстеження.


6. Метод одержання результатів відстеження:
Відстеження проводиться на підставі аналізу регуляторного впливу акта –проекту рішення сільської  ради “Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної платина 2017 рік ” шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність та на підставі аналізу даних податкової інспекції.


7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
У процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися та аналізуватися наступні показники:
— кількість платників земельного податку;
— сума надходжень до сільського бюджету від земельного податку;
-поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків і зборів.
Реальну оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведенні повторного  відстеження результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
За результатами реалізації регуляторного акта планується досягти основні його цілі:
— зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
— збільшення надходжень до бюджету ;
— спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення, інфраструктури села, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
— стимулювання більш ефективного використання земельних ресурсів.
— охоплення всіх види використання землі в результаті переоформлення земельних ділянок , які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).


9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії регуляторного акта..

 

 

Сільський голова                                              Т.Гудзенко 

                                          Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на  2018 рік»


1. Вид та назва регуляторного акта.
Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на  2018рік»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Виконавчий комітет сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:
-визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;
-встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
-встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
-збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
-здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 12.05.2017року по 15.05.2017року

 

5. Тип відстеження – базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори. 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- динаміка кількості платників місцевих податків та зборів;
- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до сільського бюджету;
-рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

тис.грн.

 

Податки та збори

  Фактичні надходження 2016року

Прогнозні надходження   2017року

Збільшення (+) або зменшення (-)

 

Місцеві податки і збори, в т.ч.

 

 

+

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

 

+

Транспортний податок

 

 

+

 Єдиний податок

 

 

+

Туристичний збір

 

 

 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:
- поповнення доходної частини  бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку села;
- збільшення суспільних благ у селі .

 

 

 

Сільський голова                                           Т.Гудзенко

                                                                         Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради                                                                                          

                                                                         від 02.11. 2017  року №21/7-9

                                                                                                                                               

 

                                             Звіт

сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної політики  в 2017  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

 

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

 

      Зокрема пректи регуляторних актів:

 

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

 

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15грудня поточного року.

      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

 

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308із змінами  «Про затвердження методикипроведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

 

 Всього сільською радою за  2017р. Прийнято  3 регуляторних актів, в тому числі:

 

1. Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  

    розміру орендної плати на  2018 рік ;

2.Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ; 

3. Про   Порядок проведення конкурсівна право оренди комунального майна, що належить   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна».

 

 

  

   Станом на 01.11.2017 року у   сільській раді є 3 діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

 

     Протягом 2017 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

 

     Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

 

    Сільська  рада планує у 2018 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

  

   Сільський голова                                                  Т.Гудзенко

                                         Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення сільської  ради від 05.07.2016 року№ 9/7-2 «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної плати на 2017 рік»

 

1. Вид регуляторного акта:

Рішення сільської  ради

 

2. Назва регуляторного акта:

«Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної платина  2017 рік».

 

3. Дата прийняття та номер:

          від 05.07.2016 року№ 9/7-2

 

4. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Виконавчий комітет сільської  ради.

 

5. Цілі прийняття акта:

Рішення сільської  ради від 05.07.2016 року№ 9/7-2«Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної плати на 2017 рік» прийнято з метою:

-    забезпечення ефективного використання земельного фонду сільської  ради;

-    збільшення надходжень коштів за користування  землею до бюджету;

-    диференційний підхід до суб»єктів  права власності  земельних ділянок ;

-    врегулювання відносин, пов’язаних з застосуванням коефіцієнту до ставки земельного податку для визначення річної  плати за земельні ділянки на території сільської ради;

-                     відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

6. Строк виконання заходів з відстеження результативності ( за три місяці до закінчення дії акту): з 29.08.2017 по 29.09.2017 року.

 

7. Тип відстеження:повторне.

 

8. Методи одержання результатів відстеження результативності: Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують земельний податок.  

 

9.                Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені  показники результативності:

- обсяги надходжень земельного податку до сільського бюджету;

- динаміка кількості платників земельного податку;
          -  рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників земельного  податку.

         -      загальна площа земельних ділянок  ради;

-     рівень інформованості фізичних та юридичних осіб, ознайомлених з процедурою розрахунку річної  плати за землю.

 

Кількісні  значення показників результативності регуляторного акта:

   

Показники результативності

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Станом на 01.09.2017 року

Земельний податок з юридичних осіб (тис. грн.)

 

 

 

 

Земельний податок з фізичних осіб (тис. грн.)

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

10. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей:

За час дії рішення сільської ради «Про встановлення ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та      розміру орендної плати  на 2017 рік»  відбувся позитивний вплив щодо надходження земельного податку  до сільського  бюджету  ради, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило:
- поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку  громади;
- збільшення суспільних благ на території сільської  ради.

Сільський голова                                              Т.Гудзенко

                                              Звіт                                                                                про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сільської ради  ради від 05.07.2016 року№ 9/7-1 “Про місцеві податки і збори на 2017 рік ”

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення сільської ради  від 05.07.2016 року№ 9/7-1“Про місцеві податки і збори на 2017 рік”

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Виконавчий комітет сільської ради

 

3. Цілі прийняття акта:

Рішення сільської ради  ради від 05.07.2016 року№ 9/7-1“Про місцеві податки і збори на 2017 рік ”  прийнято з метою:


1) встановлення на території сільської ради  місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим кодексом України переліку і в межах визначених Кодексом граничних розмірів ставок;

2) отримання до доходної частини сільського  бюджету відповідних надходжень;

3) відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів;

4) сприяння ефективній роботі суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності ( за три місяці до закінчення дії акту : з 02 вересня  2017 по  29 вересня 2017 року.

 

5. Тип відстеження: повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності: статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного регуляторного акта:

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- динаміка кількості платників (у розрізі місцевих податків і зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків і зборів до сільського бюджету.
    

 

 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники результативності

 

Обсяг надходжень до місцевого бюджету, (тис.грн.)

2016 рік

2017 рік

(очікувані)

Відхилення (+,-)

Місцеві податки та збори, в т. ч.:

 

 

+

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

+

Транспортний податок

 

 

+

Єдиний податок

 

 

+

Туристичний збір

 

 

+

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

   За час дії рішення сільської  ради від 05.07.2016 року№ 9/7-1«Про місцеві податки і збори на 2017 рік» відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету,  що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта.

   Прийняття даного регуляторного акту забезпечило:

- поповнення дохідної частини сільського бюджету;

 - збільшення суспільних благ у громаді.

  

 

Сільський голова                                                                Т.Гудзенко