Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік

 

                                                                                                             ПРОЕКТ

 

                                 ВИШНОПІЛЬСЬКА       СІЛЬСЬКА РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           ХХУІІІ  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                                             

                  РІШЕННЯ

 

Про  встановлення   ставок земельного

податку,  пільг з його  сплати  на  2019 рік

 

           Відповідно до  пункту 7.1. статті 7, статті 10, підпунктів 12.3.2., 12.3.3.,  12.3.4. пункту 12.3. , пункту 12.4. статті  12, підпунктів 14.1.129., 14.1.130, п. 14.1. статті 14,  пунктів 30.2. , 30.5., 30.9  статті  30, статтей 269, 270, 271,  274, 277, 281,282, 284, 285, п.п.288.5.1 п.288.5 статті 288  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, керуючисьЗаконом  України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності»,  пунктами 24,  28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483   « Про  затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши технічну  документацію  з нормативної  грошової оцінки земель , виготовлену   ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та затверджену рішенням сільської ради від  23.05.2013 р.№ 24/6-8, що  оприлюднена згідно вимог пункту  271.2 статті 272 ПКУ,     аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від18.04.2019 р. ,  сільська  рада ВИРІШИЛА  :

 

      1. Установити на території  Вишнопільської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.

 

      2.    Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених статтею  269 Податкового кодексу України;

    2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності ;

    2.3. базою оподаткування є :

    2.3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

    2.3.2.площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

    2.4. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців);

     2.5. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

     2.6. порядок обчислення плати за землю та подання звітності  встановлений статтею 286 ПКУ;

     2.7. строк  сплати  плати за землю встановлений статтею 287 ПКУ;

     2.8.відповідно до п.п.14.1.130. п.14.1. статті 14 ПКУ,  одиницею  площі оподатковуваної земельної ділянки є :

- у межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

- за межами населеного пункту - 1 (один) гектар (га).

     3.   Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

 

      4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  15  липня цього року.

 

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

    

 

 

      6 . Рішення набирає чинності після його  оприлюднення , але не раніше 01.01.2019 року.

 

 

 

 

Вишнопільський   сільський голова                 Т.Гудзенко       

          Додаток 1

до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Вишнопільської  сільської ради

   від _______________ 2018  р. № ______

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з  01 січня  2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

 

Код району

 

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с. Вишнопіль   

7100000000

7124000000

 

7124081200

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.06

Для колективного садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 

 

 

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

 

 

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,300

0,300

 

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,300

0,300

 

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,300

0,300

 

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,300

0,300

 

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,300

0,300

 

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,300

0,300

 

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,300

0,300

 

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

 

 

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,000

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0,000

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,000

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

0,000

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

0,000

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 

 

 

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

 

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

 

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

1,000

 

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

 

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

 

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 

 

 

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

 

 

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 

 

 

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 

 

 

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 

 

 

 

 

04.07

Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

 

 

 

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

 

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 

 

 

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

 

 

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 

 

 

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

 

 

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

 

 

 

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

0,300

0,300

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

0,300

0,300

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,300

0,300

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

0,300

0,300

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 

 

 

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

 

 

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 

 

 

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

 

 

 

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

 

 

 

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

 

 

 

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 

 

 

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

 

 

 

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,300

0,300

 

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

 

 

 

 

10.06

Для сінокосіння

0,300

0,300

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,250

0,250

 

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

 

 

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 

 

 

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,300

0,300

 

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

 

 

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

 

 

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

 

 

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

 

 

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

 

 

 

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

 

 

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

 

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 

 

 

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

 

 

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

 

 

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

1,000

1,000

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

1,000

1,000

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

1,000

1,000

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

0,300

0,300

0,300

0,300

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

0,300

0,300

0,300

0,300

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

 

15

Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

 

 

 

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

 

 

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

16

Землі запасу

 

 

 

 

 

17

Землі резервного фонду

 

 

 

 

 

18

Землі загального користування4

 

 

 

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

                       


__________

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                              Л.Жарун

       Додаток 2

до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _Вишнопільської   сільської ради

від ____ ___________ 2018 р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2019  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

______

Код згідно з КОАТУУ

________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

С.Вишнопіль  

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

                    Фізичні особи :

          - інваліди першої і другої групи;                                           100%

   -  фізичні особи, які виховують трьох і

       більше дітей віком до 18 років;                                          100%

   -  пенсіонери (за віком);                                                          100%

   - ветерани війни та особи, на яких поширюється

 дія Закону України  « Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» ;                                                   100 %

  • фізичні особи, визнані законом особами, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                   100%                                                   

 

   При цьому, звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 -  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  не більш як 0,25 гектара;

-   для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

  -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

  • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)

та землекористувачі за умови передачі земельних

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику

єдиного податку четвертої групи на період дії єдиного

податку четвертої групи                                                                           100 %

      

                      Юридичні особи :

  • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки,  освіти, охорони здоров’я,

 соціального захисту, фізичної культури та спорту,

 які повністю утримуються за рахунок коштів

 державного або місцевих бюджетів                                                        100 %

 

  • органи державної влади та органи місцевого самоврядування ,

 бюджетні установи в галузі ветеринарної медицини,

 водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та

 повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою

діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних

благ                                                                                                                    100%

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Секретар ради                                                      Л.Жарун       

Експертний висновок

постійної комісії сільської  ради з питань планування ,бюджету та  фінансів  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - проекту рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного

податку, пільг з його сплати   на  2019рік»

 

    Постійна комісія з питаньпланування , бюджету та фінансів  керуючись Регламентом  сільської  ради, затвердженим  рішенням сільської  ради в  від 10.11.2015 року № 1/7-3статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг  з його сплати   на  2019 рік» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є  виконком сільської  ради, уповноважений на це сільською радою Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок земельного податку .

 

Запропонований регуляторний акт має вплив на громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів  громадян, юридичних осіб  та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення сільської  ради від_05.07.2017р.№ 19/7-3, строк підготовки І півріччя.

 

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, після  представлення його  на сесії сільської ради, буде  розміщено  на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет, про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб-сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Запропонований регуляторний акт має вплив на  громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

       Визначена проблема стосується не тільки  громадян, що є  власниками земельних ділянок, а всієї територіальної громади в цілому, оскільки плата за землю в повному об’ємі  зараховується до сільського  бюджету, складає майже 50% його річного обсягу й спрямовується на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста.

Розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів у даний період часу неможливе, оскільки ці механізми вкладені в нормативну грошову оцінку земель, яка враховує містобудівну цінність земельної ділянки, пов’язану з розвитком наявної інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, економічні, демографічні та інші фактори, що склалися та прогнозуються на найближчий період розвитку села.

 

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання земельних відносин, визначене Податковим кодексом України.

 

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку села , запобігання втратам сільського бюджету, на підставі норм Податкового кодексу України сільською  радою ухвалено проект рішення яке пройшло в повному обсязі регуляторну процедуру і яким визначено ставки земельного податку, пільги з його сплати  починаючи  з 01.01.2019 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: громадян територіальної громади, юридичних осіб  у користуванні яких перебувають земельні ділянки, органів місцевого самоврядування:

 

 

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Громадяни

Економічне стимулювання ефектив-ного та раціонального використання земельних ділянок, визначення їх вартості згідно з Податковим ко-дексом України із застосуванням елементів ринкового регулювання.

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Юридичні особи

Стабілізація розмірів ставки земельного податку і, як наслідок, річної орендної плати за землю при  укладанні нових та поновленні діючих договорів оренди землі. 

Установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди землі в залежності від узгоджених умов.

Раціональне та ефективне викори-стання земельних ділянок з ураху-ванням їх містобудівної цінності та функціонального використання

Обов’язкові платежі податкового характеру (сплата податку чи орендної плати за землю).

 

Органи місцевого самоврядування

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій у поліпшення території села.

Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування сільського господарства та програм соціально-економічного розвитку

 Відсутні

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей встановлено, що їх не має.

Але на сьогоднішній день це єдиний законодавчо урегульований шлях.

Розв’язання визначених проблем забезпечать такі механізми та заходи:

- запровадження чіткої прозоро визначеної процедури встановлення диференційованих розмірів ставки податку за володіння та використання земельних ділянок на території села

- проведення відстежень результативності дії прийнятого регуляторного акта та внесення, у разі необхідності, змін до нього.

 

Дія ухваленого регуляторного акта та внесення змін до нього забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва в селі , стабільним  надходженням до сільського  бюджету від орендної плати за землю.

 

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім здійснення самоврядного  контролю за використанням і охороною земель на території села, а орендарі повинні сплачувати орендну плату за землю у розмірах, визначених з урахуванням ставок земельного податку, установлених цим проектом рішення.

При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є обсяг надходжень до сільського  бюджету від плати за землю при практичному застосуванні диференційованих ставок земельного податку,  фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери  сільського  господарства,залучення інвестицій у поліпшення території села.

 

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рівень поінформованості з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням.

Результативность дії регуляторного актабуде відстежуватися шляхом здійснення мониторингу за:

- рівнем надходжень від плати за землю до сільського бюджету.

Базове відстеження результативності дії вищевказаного рішення буде здійсненодо дня набрання чинності регуляторного акту;.

 Повторне відстеження планується провести за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

      У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

Таким чином, проект регуляторного акта відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

3. Узагальнений висновок

         

Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та фінансів   вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

    

Голова постійної комісії

Сільської  ради з питань планування,

 бюджету  та фінансів                                               Л.В.Войченко