Про план діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2019 рік

                                 ВИШНОПІЛЬСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 ХХХІІІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    24.10. 2018 року                с.Вишнопіль                     №33/7-7

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів сільської ради на 2019рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування,  бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019рік (додається)

 

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019рік до 15 грудня 2018 року в одному з  районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

    Сільський голова                                                           Т.Гудзенко 

 

                                                                                                       Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 24.10.2018року №33/7-8

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2019 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про встановлення          Забезпечення надходжень        

                                        місцевих податків і         до сільського бюджету        травень- 2019        Постійна комісія    Районні   

                                        зборів  на 2020рік                                                           -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.       Рішення   ради    Про встановлення       Забезпечення надходжень          травень- 2019       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного       до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                                 та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2020 рік       

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                   

  Л. Жарун