Про план діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів сільської ради на 2018 рік

 
 


                                                        

                                  ВИШНОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                               ХХІ СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ У11 СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

    02.11. 2017 року                с.Вишнопіль                      №  21/7-10

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектіврегуляторних

актів  сільської ради на 2018рік

 

      Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконаня  частини 1 статті 7,  статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши попозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити план діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік (додається)

 

          2.Доручити секретарю ради  оприлюднити план діяльностіз підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік до 15 грудня 2017 року в районних ЗМІ та на сайті сільської ради.

 

          3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовкита перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради

 

     

 

    Сільський голова                                            Т.Гудзенко                 

 

 

                                                                                                                                            Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 02.11.2017року №21/7-10

 

 

 

         План діяльності з підготовкита перегляду проектів регуляторних актів  сільської ради на 2018 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту  регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про місцеві податки і  Забезпечення надходжень         травень- 2018        Постійна комісія    Районні   

                                        збори       на 2019рік            до сільського бюджету            -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                   та фінансів              сайт с/р

        

        

 

2.       Рішення   ради    Про затвердження      Забезпечення надходжень          травень- 2018       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного      до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                               та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2019 рік       

 

 

Секретар сільської ради                                                                          Л.Жарун