Про місцеві податки та збори та ставки єдиного податку в 2015 році

 

 

                                                                                                                             

 
 

                                                                 

                            ВИШНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                         Тальнівського району Черкаської області

 

                                                            РІШЕННЯ  

 

Від 11  червня   2014р.року    № 29/6-4

с.Вишнопіль

 

Про місцеві   податки  та  збори

та ставки єдиного податку  в  2015  році

 

                   Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею   69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та розділу ХП Податкового кодексу України  із змінами, внесеними  Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення доходної частини місцевого бюджету,   сільська  рада

ВИРІШИЛА:

   1.Встановити з 1 січня 2015 року на території села Вишнопіль    місцевий  податок -     податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

    2.Встановити на території села такі місцеві збори:

2.1.збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;

2.2.збір за місця для паркування транспортних засобів ;

2.3.туристичний збір .

      3.Затвердити:

3.1. Ставки єдиного податку на 2015 рік (додаток № 1 )

     3.2.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2);

3.3.Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток3)

3.4.Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів ( додаток 4);

3.5.Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору    ( додаток 5).

      4.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.

 

      5. Оприлюднити дане рішення через мережу Інтернет, про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2014 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів   ( плановий період).

 

 

      6.Контроль за виконання цього рішення покласти на  постійну комісію сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів . 

 

 

 

 

 

 

 

    Сільський голова                                                                              Т.Гудзенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток № 1

                                                                                                  До рішення ради

                                                                                                      Від_________№___

 

                        Ставки  єдиного  податку  на  2015  рік

 

1. Платники податку

 

       Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  Податковим кодексом,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом.

       Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену

 систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі

 групи платників єдиного податку:

 

      1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не

 використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний

 продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять

 господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і

 обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує

 150 000 гривень;

 

     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють

 господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових,

 платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або

 продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за

 умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких

 критеріїв:

 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

 перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує

 10 осіб;

 

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

 

     Дія цього   пункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  -

 підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,

 оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31

 КВЕД ДК 009:2005) . Такі фізичні особи – підприємці  належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо  відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

 

 

      3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом

 календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 

-  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

 перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує

 20 осіб;

 

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

 

     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання

 будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного

 року відповідають сукупності таких критеріїв:

 

- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

 

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 

     При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які  перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  -  фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які  перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у  відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого  законодавством віку.

 

     Не можуть бути платниками єдиного податку:

 

    -суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні  особи - підприємці), які здійснюють:

 

     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

     2) обмін іноземної валюти;

     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів

 (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях

 до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним

 продажем пива та столових вин);

     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і

 дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

     5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім  діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими  агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" ,  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами,  визначеними розділом III Податкового Кодексу;

     7) діяльність з управління підприємствами;

     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату,

 діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва,

 предметами колекціонування або антикваріату;

 

 

      10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 

 

     -фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні  випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) , діяльність у сфері аудиту;

     -фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду  земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара,  житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних  метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини,  загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

    -страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні  спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові  компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення,  інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені  законом; реєстратори цінних паперів;

    - суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких

 сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є

 платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

    -представництва,   філії,    відділення    та    інші  відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником  єдиного податку;

     - фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

     -суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви  про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг,  крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

      Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати  розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані  послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або  безготівковій).

 

 

     2. Об’єкт, база та  порядок обчислення податку.

 

      Доходом платника єдиного податку є:

      1) для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий  протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій   формі  (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній  пунктом 292.3  Податкового кодексу.  При цьому до   доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у  вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та  нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі

та використовується в її господарській діяльності;

   2) для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий  протягом   податкового   (звітного)   періоду   в  грошовій  формі  (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній  формі, визначеній пунктом 292.3  Податкового кодексу.

 

       При  продажу  основних  засобів  юридичними  особами -  платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою  коштів,  отриманою  від  продажу  таких  основних  засобів,  та їх  залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

       До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума  кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної  давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного  періоду товарів (робіт, послуг).

       У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами  доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими  договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного  (агента).

      Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у  гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти,  встановленим Національним банком України на дату отримання  такого  доходу.

      Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на  поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання  кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної  давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку  безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

       У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з  використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного  обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових  операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких  торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової  виручки.

       У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у  грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата  продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових  знаків, виражених у грошовій одиниці України.

        Дохід  визначається  на  підставі даних обліку,  який  ведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу.

        Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей  оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб'єкту  господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або  перебувати на спрощеній системі оподаткування.

 

                                             3. Ставки податку

 

      Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках  (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

      Фіксована  ставка   єдиного   податку   встановлюється    для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,   залежно від  виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний  місяць відповідно до додатку № 6 даного рішення.

       У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і  другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується  максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких  видів господарської діяльності.

 

 

 

 

 

                            4  Податковий (звітний) період

 

 

        Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного

 податку першої групи є календарний рік.

 

        Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку

 другої - четвертої груп є календарний квартал.

 

        Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого

 числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується

 останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного)

 періоду.

         Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату

 єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених

 Податковим кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з

 першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним)

 кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника

 єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем

 останнього місяця такого періоду.

 

         Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних

 осіб - підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася

 державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи

 оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої

 або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з

 першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано

 свідоцтво платника єдиного податку.

 

       Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів

 господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому

 відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної

 системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для

 третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період

 починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна

 реєстрація.

 

       Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в

 результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника

 податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий

 борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий

 (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за

 податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові

 зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання

 спрощеної системи оподаткування.

 

 

 

      У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб

 та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності

 фізичної  особи - підприємця,  які є платниками  єдиного  податку,

 останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому

 подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови

 від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням

 провадження господарської діяльності.

 

      У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного  податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової  служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 

 

              5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного

                                                      податку

 

      Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп

 сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не

 пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

 

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного

 податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період

 (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

      Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного

 податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної

 податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного

 податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо

 періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової

 втрати працездатності.

 

      Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп

 сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після

 граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий

 (звітний) квартал.

 

      Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем  податкової адреси.

 

      Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не

 використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати

 єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час

 відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка

 (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше

 календарних днів.

 

 

    

 

       У   разі   припинення   платником   єдиного    податку

 провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із

 сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього

 дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної

 податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи

 оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської

 діяльності.

 

 

      6.Строк та порядок подання  звітності  про обчислення  і сплату податку

 

       Платники єдиного податку першої  і  другої  груп  та

 платники  єдиного  податку  третьої  групи,  які  не  є платниками

 податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом

 щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих

 доходів.

 

      Платники   єдиного  податку  третьої  групи,  які  є

 платниками податку на додану вартість,  ведуть  облік  доходів  та

 витрат  за  формою  та  в  порядку,  що  встановлені Міністерством

 фінансів України.

 

      Платники    єдиного    податку    четвертої    групи

 використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів

 та витрат з урахуванням  положень  пункту  44.2  статті  44  Податкового кодексу.

 

      Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до

 органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника

 єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового

 (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу,

 щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295

 Податкового кодексу.

 

      Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного

 податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу,

 визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового кодексу,  та/або

 самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками,

 встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої

 групи.

 

     Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп

 подають до органу державної податкової служби податкову декларацію

 платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального

 податкового (звітного) періоду.

 

     Податкова декларація  подається  до  органу  державної  податкової служби за місцем податкової адреси.

 

 

      Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до  органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки,  встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у  разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного   у  пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу,  або самостійного прийняття  рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими  для платників єдиного податку другої або третьої групи.

    

     Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для

 квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких

 платників  від  обов'язку  подання  податкової декларації у строк,

 встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

     

      Платники єдиного податку другої групи  у  податковій

 декларації окремо відображають:

 

1) щомісячні   авансові   внески,   визначені  пунктом  295.1

 статті 295 Податкового кодексу;

 

2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ним

 ставок єдиного податку;

 

3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15 відсотків (у

 разі перевищення обсягу доходу).

 

     Платники єдиного податку третьої групи у  податковій

 декларації окремо відображають:

 

1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними

 ставок єдиного податку;

 

2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15  відсотків  (у

 разі перевищення обсягу доходу).

 

     Податкова декларація складається наростаючим підсумком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   Л.Жарун

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток № 2

                                                                                                 до рішення ради

                                                                                                 від _________№__

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

 про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на підставі статті 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р №2755-ІVіз змінами.

           1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості. 

                                                                                                                                 

Розділ ІІ

Механізм справляння податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

           2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 

 

Розділ Ш.

Об'єкт оподаткування

 

      3.1.Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

      3.2.Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

 

Розділ 4

База оподаткування

 

       4.1.Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

        4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

         4.3.База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

         4.4.У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з врахуванням пільг із сплати податку, передбачених пунктом 5.1.цього Положення.

 

 

Розділ 5.

Пільги із сплати податку

 

      5.1.База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

        Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

        5.2. Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

        5.3. Рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

        5.4. Сільська рада  до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею .

 

 

Розділ 6.

Ставка податку

 

       6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

        6.2.Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а)  1 відсоток  - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

 

        6.3.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

 

 

 

Розділ 7.

Податковий період

 

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

Розділ 8.

Порядок обчислення суми податку

 

        8.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1 цього Положення , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в"  пункту 5.1 цього Положення , та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів а), б), в)  цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

 

            8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з  підпунктом 8.1. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 

           8.3.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

 

          8.4. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 

        8.5.Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

8.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

 

        8.7. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

     8.8. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

     8.9. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

      8.10. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

 

 

 

 

 

Розділ 9.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

 

       9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

      9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 

Розділ 10.

Порядок сплати податку

 

      10.1.Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

      10.2. Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських  рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

 

 

Розділ 11.

Строки сплати податку

 

      11.1.Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Секретар ради                                                                             Л.Жарун

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток № 3

До рішення ради

   Від ________№__

Положення

про збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності

 

 

1. Загальні положення.

     Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється у відповідності зі ст.10, ст.267 Податкового Кодексу України , а також Постанови Кабінету Міністрів України № 659 від 11.05.2006 року «Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових (платних) і підлягають патентуванню», ч.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2. Платники збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –

суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи – підприємці, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

 

3. Об’єкт оподаткування збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

4. База оподаткування збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгівельного патенту :

 а) за торгівельну діяльність у роздрібній торгівлі;

 б) за торгівельну діяльність у сфері оптової торгівлі;

 в) за діяльність у торгівельно-виробничій (громадське харчування) сфері;

 г) за продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;

 д) за надання платних побутових послуг.

 

5. Ставка збору:

5.1. Встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пунктів продажу товарів та надання платних послуг.

 

5.2. Встановити вартість торгових патентів для здійснення торгівельної діяльності за календарний місяць :

 

5.2.1.Торгівельна діяльність в роздрібній торгівлі:

 а) Продаж продовольчих товарів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 б) Продаж продовольчих товарів у т.ч. алкогольних напоїв - 0,1 розміру

 мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 в) Продаж непродовольчих товарів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 г) Продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів - 0,4 розміру

 мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 

5.2.2.Торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі:

 а) Продаж продовольчих - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015

 б) Продаж непродовольчих товарів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 

5.2.3.Діяльність в торгівельно-виробничій  (громадське харчування) сфері:

 а) Продаж продовольчих товарів у сфері громадського харчування без алкогольних напоїв - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 б) Продаж продовольчих товарів у сфері громадського харчування, у т.ч. алкогольні напої - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 

5.2.4. Встановити вартість торгових  патентів на здійснення побутових послугу

 за календарний місяць :

 а) Шиття тентів, чохлів, штор, драпіровок - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 б) Ремонт радіотелевізійної, аудіо, відеоапаратури - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 в) Ремонт і виготовлення ювелірних виробів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 г) Ремонт і виготовлення металовиробів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 д) Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 е) Ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

ж) Перукарські послуги - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р

з) Прокат автотранспортних засобів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

и) Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій - 0,1 розміру

 мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 к) Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 р.

 

5.2.5. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг  на квартал становить:

а) Використання столів для більярда – розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда

 б) Проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

 

 6. Порядок обчислення збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –

 1) торгівельна діяльність у роздрібній торгівлі, торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі, діяльність у торгівельно-виробничій (громадське харчування) сфері, надання платних побутових послуг – 0,1 розміру мінімальної заробітної платні на 1 січня 2015 року.

 2) продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів – 0,4 розміру мінімальної заробітної платні на 1 січня 2015 року.

 

 7. Податковий період збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – дорівнює календарному місяцю.

 

 8. Порядок та строки сплати збору

 1) Збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг.

 2) Під час придбання торгового патенту вноситься сума збору за 1 місяць. На суму збору, сплаченому під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

 3) Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 4) Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу.

 5) Строк сплати збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг – не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному місяцю.

 9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) Складання звітності, що стосується обчислення і сплати збору покладається на платника податків.

 б) Податкова звітність подається за звітний період в установлені строки до органу державної податкової служби і повинна відповідати нормам та змісту відповідного збору.

 в) Строк подання звітності про обчислення і сплату збору – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

 

 10. Відповідальність платників за сплату збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) Відповідальність за сплату збору несуть платники податків

 б) Контроль за своєчасним надходженням збору до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

 

Секретар ради                                                                                   Л.Жарун

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток № 4

                                                                        До рішення ради

                                                                               Від __________№___

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

 

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 266 Податкового кодексу України .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

 

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

 

 

 

                                                   РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Л.Жарун

 

                                                                                                     Додаток № 5

                                                                                                    До рішення ради

                                                                                                     Від________№___

            

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

  1.  постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –

        інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги              (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Л.Жарун