Сільський бюджет

 

Звіт про використання коштів сільського бюджету Вишнопільської сільської ради.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України» Вишнопільська сільська рада є головним розпорядником коштів сільського бюджету. Основним видом діяльності сільської ради є забезпечення функціювання сільської громади і установ,що обслуговують жителів села.

Станом  на 22.04.2015 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 243248,27 гривень з що становить 76,8% планових призначень. По спеціальному фонду надійшли кошти власних надходжень  в сумі 2205 гривень .Це батьківська плата за харчування.

Касові видатки по загальному фонду становлять 365232,64 гривні що становить 59,4% планових призначень. Основну питому вагу 63,7% загального обсягу видатків,становлять кошти на виплату заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці. Оплата комунальних послуг і енергоносіїв -12,2%.,оплата послуг та інших видатків -24,1%.

Видатки по спеціальному фонду бюджету становлять 4960 гривень  ,це оплата продуктів харчування для дитячого садка.

Кредиторська заборгованість на даний час відсутня.

 

 Сільський голова                                              Т.І.Гудзенко